Coaching

Längtar du efter något mer i livet?

Längtar du efter något mer i livet? Vill du utvecklas? Uppnå bestämda mål? Det kan gälla både ditt privata liv och/eller i ditt arbetsliv?

Vi utgår från där du står i dag och tydliggör det du önskar uppnå, nya vägar du vill välja, eller om det är något som du kanske vill välja bort ur ditt liv.

I coachande samtal i psykosyntes arbetar vi tillsammans för att du ska få tillgång till den självinsikt, energi och vilja som kan föra dig mot ditt mål.

Jag erbjuder dig min närvaro och mitt stöd för att tillsammans utforska var du befinner dig idag och vad du behöver för strategier och verktyg för det du vill uppnå.

Coching innebär stöd i utvecklingsprocessen:

  • Bli medveten och komma till insikt.
  • Finna din mening och balans i livet.
  • Nuet och framtiden.
  • Skapa förändring privat/arbetsliv.
  • Hantera problem och svåra situationer.
  • Stärka din självkänsla.
  • Ta fram dina styrkor och kreativitet.
  • Få syn på det som tjänar och begränsar i livet.
  • Insikt om viljan och utveckla den som en stark kraft.
  • Skapa en sann självbild. 

Boka samtal