Om mig

Samtalsterapeut, coach och handledare


Jag tror på varje individs möjlighet till utveckling genom samtal som bygger på tillit och förtroende.

Jag erbjuder dig min närvaro och mitt stöd för att tillsammans utforska var du befinner dig i din livsprocess och vad du behöver för att växa och leva din längtan. Det är dina behov som styr.

I mötet med dig har jag psykosyntesens holisktiska perspektiv som utgångspunkt, att kropp, tankar, känslor och själ hänger ihop och bildar en helhet.

Områden som du kan ha behov att tala om kan vara relationer, livskriser, stress, skilsmässa, existentiella frågor, sorg, våld i nära relationer och andra områden i livet.


Några ord om mig:

Mitt liv är ett livslångt lärande. Mina erfarenheter, kriser och utmaningar har hjälpt mig att växa och utvecklas att välja vara mig själv. Med nyfikenhet, tillit tar jag mig an livet.

Utbildningar:

Diplomerad samtalsterapeut i Psykosyntes, HumaNova.

Basutbildning i integrativ psykoterapi som inkluderar:

 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
 • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • Schematerapi
 • Relationell terapi

Diplomerad samtalscoach - EMCC-certifierad

Diplomerad handledare - HumaNova

Mina arbetsområden är:

 • Samtalsterapeut
 • Coach
 • Handledare
 • Lärare på HumaNova, Göteborg
 • Projekt- och processledare
 • Hathayogalärare
 • Klangmassör

Jag är medlem i Psykosyntesförbundet och följer deras Etiska regler.


Boka ett första samtal