Mindfulness

Medveten närvaro

Mindfulness hjälper oss att släppa taget om allt som snurrar runt och i oss gällande framtid och dåtid, för att istället vara mer i nuet och på så sätt uppleva ett ökat lugn i både kropp och sinne. Genom mindfulness kan du förändra ditt förhållningssätt till stress, krav och förbättra din relation till både dig själv och till omvärlden. Det bygger på öppenhet, stillhet och acceptans. Mindfulness ökar medvetenheten om våra fem sinnen: känseln, hörseln, synen, lukten och smaken. 

Genom mindfulnessnövningar kan jag guida dig eller grupper så du/ni får möjlighet att komma i kontakt med dina/era känslor, behov av avspänning, fokus, reducerad stress etc.

Med min erfarenhet som psykosyntesterapeut och min yogalärarutbildning och praktiserandet är mindfulness en naturlig del i utövandet.

Läs mer.

Fördelar med mindfulness:

  • Avspänning och återhämtning 
  • Bättre sömn
  • Minskar smärta 
  • Minskar ältande tankar
  • Uppleva nuet
  • Ökar fokusering 
  • ...

Vill du pröva?