Samtalsterapi

Står du vid ett vägskäl?

Kanske behöver du reflektera över din livssituation? Vill du kanske reflektera över och förändra någon sida av dig själv, dina livsmönster eller din livssituation. Det kanske handlar om att komma igenom hinder i livet; livskriser, skilsmässa, sorg eller utmattning. Vid sådan tillfällen innebär det att ge dig själv möjlighet att läka, att stanna upp och reflektera och medvetandegöra dig kring frågorna; vem är jag nu och vem vill jag egentligen vara? 

På ett varsamt och fördjupat sätt går det att väva nya mönster och bygga nya broar av inre trygghet via psykosyntesen finns att tillgå som verktyg i det arbetet.

I terapin utforskar vi tillsammans det som du upplever är i obalans inom dig. Det handlar om att våga välja förändring och få stöd i den processen. Syftet är att du skall må bättre, fungera bättre, trivas med andra och dig själv.

Inom psykosyntesen ser vi på människan som en helhet bestående av kropp, känslor, intellekt och själ. Att sträva mot en balans mellan dessa är en förutsättning för att vi skall kunna utvecklas och hitta till oss själva.

Boka samtal