Par- och relation

Har ni glidit ifrån varandra?

Finns det en vilja att utforska vad som ligger bakom avståndet? Vilka hinder finns det? Rädsla att bli övergiven, brist på kommunikation, sårbarhet, olika värderingar... listan kan göras lång.  Ni som är behov av att närma varandra igen är välkomna att pröva ett första samtal med mig. Vi kommer att samtala och ni kommer bli lyssnade på utan att bli avbrutna. Få berätta om just era upplevelser och bli respekterade för dessa utan dömande. Se om det finns andra möjligheter till lösningar att knyta upp knutarna för att skapa goda relationer. Kanske finns det möjlighet att bygga nya broar av förståelse, empati och tillit.

Ni som vill komma kan vara:

  • En förälder och vuxet barn
  • Gifta, sambo, kärbo, särbo, skiljbo
  • Syskon
  • Vänner
  • Annan parrelation