Personlig utveckling

Psykosyntes 

Psykosyntes är en metod för personlig utveckling och självkännedom med rötter i flera psykologiska traditioner. Det är ett psykologiskt förhållningssätt som är användbart inom samtalsterapi, organisationsutveckling och ledarutveckling. Det är en praktisk psykologi, ett samspel mellan tankar, känslor, kropp och själ som skapar en helhet. Syftet är att nå din potential via kärlek, vilja och acceptans.

Grundtankarna och teorin utvecklades i början av 1900-talet av den italienske psykiatern Roberto Assagioli (1888-1974). Roberto Assagioli var samtida med Sigmund Freud och Carl Gustav Jung. Psykosyntes brukar också kallas för en psykologi med själ, det innebär ett holistiskt synsätt med inkluderande av andlighet, dock ej i religiös mening. Den holistiska människosynen betonar människans obegränsade möjligheter till utveckling.

Läs mer: Humanova

Personlig utveckling

Via psykosyntesen finns det goda möjligheter att läka och återerövra sitt livsrum och blir fri på ett grundläggande och avgörande sätt. Med läkning och återerövra sitt livsrum menar jag att våga komma ur sitt gömställe från kanske rädsla och skam, berätta, bearbeta, sörja, analysera, medvetengöra, förlåta och utforska nya stigar i livet. Med varsam hand väva nya mönster, bygga nya broar av tillit till andra. Genom självkännedom och frihet kunna känna inre trygghet och kunna leva sitt liv som finns i längtan, vara den man vill vara, med andra ord - lära känna sig själv på nytt. Skapa sig en ny verklighet, ett nytt sammanhang och en tillvaro av inre integritet. Att bli medveten om sin egen inre kraft och inre vägvisare. Att uppleva sann livsglädje och känslor av meningsfullhet och delaktighet i gemenskap. Finna sitt äkta och sanna jag. Helt enkelt finna nya vägar som leder till ett djupare stöd, det som ryms inom varje människa - det vill säga finna källan inom sig.

Personlig utveckling kan vara:

  • Du får nya perspektiv och ökad medvetenhet om vem du är och vad du vill
  • Du utvecklar din självkännedom och får en mer integrerad personlighet
  • Du fördjupar din relation till dig själv och ditt inre ledarskap
  • Du stärks i din självkänsla och ökar din förmåga att relatera mer autentiskt och empatiskt i dina relationer
  • Ökad känsla av mening och riktning i livet
  • Du blir mer medveten om din egen vilja, hur du kan använda dig av den för att nå dina mål/önskningar och förverkliga dina drömmar
  • Självmedkänsla - ta hand om dig med omtanke och kärlek